БългарскиEnglish
БългарскиEnglish

admin

ИСУН 2020

  “На 14.05.2020 година в 10:00 часа беше открита процедура в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските …

ИСУН 2020 Read More »